Wat de vrije energiemarkt betekent voor u en uw mogelijkheden on de goedkoopste energieleverancier te vinden

Per 1 juli 2004 is de energiemarkt vrijgegeven om de (prijs) concurrentie tussen goedkoopste energieleveranciers te bevorderen en u meer keuzevrijheid te geven. Sindsdien spreken we van een vrije energiemarkt. Door de splitsing van energiebedrijven is er verschil ontstaan tussen de bedrijven die energie leveren en de bedrijven die de energienetwerken beheren en het transport verzorgen.

Voor u betekent de vrije energiemarkt dat u zelf mag kiezen van welk energiebedrijf u elektriciteit en/of gas afneemt. Wanneer en hoe vaak u wilt.

  • Zelf uw energieleverancier kiezen
  • Geen vrije markt voor netbeheerders
  • Toezicht op de energiemarkt

Zelf uw goedkoopste energieleverancier kiezen

Op de vrije energiemarkt mag u zelf uw energieleverancier bepalen. U mag met maximaal 2 energiebedrijven een leveringscontract afsluiten: 1 voor de levering van elektriciteit en 1 voor de levering van gas. U kunt natuurlijk ook bij 1 energiebedrijf uw gas en elektriciteit afnemen. Als u stadsverwarming heeft, dan kunt u niet wisselen van warmteleverancier.

Doordat er meer concurrentie is ontstaan tussen energiebedrijven, spannen zij zich steeds meer in om u als nieuwe klant te werven of als bestaande klant te behouden. De energietarieven, maar ook kwaliteit en service zijn onderdelen waarop leveranciers van energie zich op de energiemarkt onderscheiden.

Switch verstandig, kies bewust
Als u kiest voor een ander energiebedrijf, doe dit dan bewust. Op Energieleveranciers.nl vergelijkt u eenvoudig alle energieleveranciers: op prijs, energiesoort, contractvorm, kwaliteit en service. Ook kunt u de beoordelingen en ervaringen van gebruikers lezen.

Het kiezen van een andere energieleverancier wordt switchen of overstappen genoemd.

Erkende energieleveranciers die aangesloten zijn op het Contract Controle Protocol Systeem (CCP) respecteren de wijziging van contracten tussen leveranciers en werken daarin samen. De leden streven o.a. naar een goede administratieve afhandeling van switchaanvragen en het voorkomen van overlappende contracten. Meer over de CCP.

Geen vrije energiemarkt voor netbeheerders

De energienetwerken voor transport van elektriciteit en gas moeten betrouwbaar en veilig zijn. Het beheer van deze netwerken kent daarom geen vrije markt. Het netbeheer staat onder toezicht van de overheid, zodat u eerlijke nettarieven betaalt.

Uw woonplaats bepaalt wie uw netbeheerder is. Meestal heeft u 1 netbeheerder, maar in een aantal gebieden in Nederland heeft u aparte netbeheerders voor elektriciteit en gas.

Veranderen van netbeheerder is alleen mogelijk als u gaat verhuizen naar een regio waar een andere netbeheerder het energie netwerk onderhoudt.

Meer informatie over netbeheerders.

 

Klik hier op de lijst met betrouwbare energieleveranciers en vind wie de goedkoopste van Nederland is.

 

Toezicht op de energiemarkt

De overheid zorgt ervoor dat alle partijen op de energiemarkt zich houden aan de afspraken en dat de consument wordt beschermd. De Energiekamer, onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, is met deze taak belast. De Energiekamer houdt toezicht op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Indien nodig treedt zij op om de positie van de consument te beschermen en marktwerking op de energiemarkt te bevorderen.

Gedragscode Consument en Energieleveranciers
Energie-Nederland, Federatie van Energiebedrijven in Nederland heeft voor erkende energieleveranciers een gedragscode opgesteld om een bijdrage te leveren aan het vertrouwen van consumenten in de vrije energiemarkt. Leveranciers die deze code toepassen, willen duidelijk maken dat zij consumenten goed zullen voorlichten, op een eerlijke en goede manier klanten werven én switchprocessen op een zo goed mogelijke manier afhandelen.

Leveranciers die deze gedragscode willen toepassen hebben hiervoor een overeenkomst gesloten met Energie-Nederland (PDF). De Energiekamer ziet erop toe dat leveranciers de gedragscode naleven en treedt zo nodig op.

 

Klik hier op de lijst met betrouwbare energieleveranciers en vind wie de goedkoopste van Nederland is.

 

Splitsing energiebedrijven

In 2004 besloot de Nederlandse overheid de geïntegreerde energiebedrijven te splitsen om de leveringszekerheid van energie te garanderen en de economische efficiëntie van de Nederlandse energievoorziening te vergroten. Het energiebeleid heeft als doel te komen tot een betrouwbare en betaalbare energievoorziening, nu en in de toekomst.

Door de energiebedrijven te splitsen, zijn de netwerken van de energiebedrijven gescheiden. Zo zijn 2 afzonderlijke soorten bedrijven ontstaan: gereguleerde netwerkbedrijven – met door de Energiekamer vastgestelde tarieven – en commerciële energiebedrijven die actief zijn op het gebied van handel, levering en productie.

Voordelen voor de afnemer van electriciteit en gas
De belangrijkste voordelen zijn eerlijke energieprijzen en zo laag mogelijke netwerktarieven. Bovendien blijven de voor de energievoorziening vitale netwerken in publieke handen. Splitsing is geen doel maar een middel. Het doel is eerlijke concurrentie en betrouwbare netwerken.

Eerlijke concurrentie ontstaat omdat:

  • Gelijke kansen voor bestaande en nieuwe energieleveranciers ontstaan
  • Het iedere vorm van kruissubsidies uitsluit
  • Een heldere marktstructuur ontstaat met scherp toezicht

Betrouwbare netwerken ontstaan omdat:

  • Netbeheer volledig onafhankelijk en zelfstandig is
  • Het toezicht en de handhaving eenvoudiger en dus efficiënter wordt
  • Netwerkgeld aan netbeheer wordt besteed en niet aan avonturen